Copyright 2020 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Z evzaro Március közepe óta tart a digitális oktatás, amely maga után vonja, hogy a tanév végi összegzést sem a megszokott módon, hanem az iskola honlapján keresztül végezzük.

 


2020. június 15-én a Marianum Általános Iskola és Gimnázium 29. tanévét zártuk le.
499 tanulót értékeltünk, 105 tanulónak nyújtottunk át kitűnő bizonyítványt, 5-en kaptak nevelőtestületi dicséretet, 572 szaktárgyi dicséretet adtunk, és 2 tanuló kapott elégtelen év végi osztályzatot 1-1 tárgyból, nekik augusztusban osztályozó vizsgát kell tenniük.
48 nyolcadikos tanuló végezte el az általános iskolát, közülük 22-en maradnak a gimnáziumunkban, a többiek többnyire érdi vagy budapesti középiskolákba nyertek felvételt.
Eredményes munkánkat tükrözi egyrészt, hogy a 2019. évi kompetenciamérésen mind matematikában, mind szövegértésben lényegesen magasabb értéket értünk el az országos átlagnál, sőt a tankerület általános iskoláinál is, és a hozzáadott pedagógiai értékünk is pozitív.
Komoly erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy diákjaink az elsajátítandó tananyagon túl mást is kapjanak, ami éppen formálódó egyéniségüket jobbá teszi. Igyekeztünk tanulóink hitéletét is gyarapítani a lelki napok, évfolyammisék, bérmálás és zarándoklatok keretei között.
Büszkék vagyunk arra, hogy idén is sok városi, megyei, területi, egyházmegyei, sőt országos versenyen vettek részt diákjaink, szép eredményekkel. Köszönöm e gyerekek szorgalmát, kollégáim munkáját és a szülők segítségét. Ezek az eredmények az iskola jó hírét viszik tovább. Versenyeredményeinket részletesen is olvashatják a honlapunkon.
A munkaterv programjait március közepéig majdnem hiánytalanul teljesítettük, az utóbbi hónapokra tervezett események és programok jó része azonban elmaradt.
Annak ellenére, hogy a digitális oktatás megszervezésére nagyon rövid idő állt rendelkezésünkre, igyekeztünk azt körültekintően és jól teljesíteni. Folyamatos kapcsolatot tartottunk a családokkal, így a felmerülő problémákat többnyire sikerült megoldani. A pedagógusok lelkiismeretesen dolgoztak, a szülők biztos segítséget és támaszt nyújtottak, a gyerekek szorgalmasan tanultak. Köszönet érte! 


Ballagás

Ahogy a tanévzáró és a bizonyítványosztás, úgy a nyolcadikosok ballagása is rendkívüli körülmények között zajlott. Az iskola ebédlőjében tartottuk meg az ünnepi alkalmat.
Először az elmúlt nyolc év fontosabb pillanatainak fotóiból készült vidám filmet nézték meg, majd néhány kedves szóval igyekeztünk útra bocsátani őket. Az iskolazászló átadása is megtörtént, így az továbbra is jó kezekben lesz a jövő év nyolcadikosainál.
Az idei évben a ballagók nem vonultak végig az iskola folyosóin a szülők, rokonok és ismerősök sorfala között, de ennél talán fontosabb és többet jelent számukra az a nyolc év, amit a Marianum falai között töltöttek el. Bízunk benne, hogy értékelik az együtt töltött éveket, programokat, jeles eseményeket, és az itt kötött értékes barátságok hosszan megmaradnak.
Reméljük, hogy maradandó tudást, értéket és mintát kaptak a tanáraiktól, amely biztos alapot jelent majd további tanulmányaikhoz. Az elmúlt években igyekeztünk elősegíteni lelki fejlődésüket, hogy Istenbe vetett hitük biztos kapaszkodót jelentsen számukra.


Kedves Szülők!

Tudjuk, hogy óriási aggodalommal és féltéssel adják át gyermeküket nekünk minden tanév elején. Köszönjük, hogy bizalmukkal tisztelték meg a Marianumot azzal, hogy iskolánkba íratták gyermekeiket, hogy egész évben kitartottak mellettünk, hogy e bizalom nem tört meg. Kérem Önöket, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik szabadidejét, mit olvasnak mit néznek, mit játszanak, hol tartózkodnak szabadidejükben.

A nyár folyamán szerdánként 8.00-12.00 között vezetői ügyelet lesz az iskolában!

A 2020-2021-es tanévre vonatkozó információk:

Iskola köpeny-vásár: 2020.08.27-én és 28-án.     

Első tanítási nap várhatóan: szeptember1-jén.

A tankönyveket az első tanítási napon kapják meg a diákok.

 

Minden kedves diákunknak és családjaiknak kívánunk jó pihenést és feltöltődést a nyári szünetre!

Takácsné Tóth Noémi
intézményvezető