Copyright 2020 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

DSCF2651


A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján Dr. Soós Viktor Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja tartott előadást a 7, 8, 9. évfolyamnak.

 

A Magyar Országgyűlés 2000-ben hozott határozata alapján február 25-e minden esztendőben a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. 2014-ben – szintén a Parlament döntése értelmében - létrejött a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, melynek feladata a kommunista diktatúrával kapcsolatos állami emlékezet megőrzése, valamint a diktatúra hatalmi működésének feltárása. Az idén az emléknapon iskolánkban e bizottság egyik tagja, Dr. Soós Viktor Attila történész tartott előadást a 7.,  8. és 9. évfolyam diákjainak.

Az előadó, akinek fő kutatási területe a XX. század politikai és egyháztörténete, történész szakértőként Brenner János boldoggá avatási eljárásában is közreműködött. Így a boldoggá avatást követő első emléknapon természetszerűen adódott előadása témája: Brenner János személyén keresztül mutatta be az 1940-es és 1950-es évek Magyarországának egyházakat sújtó intézkedéseit. A fiatal pap életútjának felvázolásán keresztül világosan kirajzolódott a kommunista diktatúra egyházpolitikája. Egyéni sorsa jól példázta azt, hogy az elmúlt század közepén az államhatalom milyen formális és nem formális módszerekkel és eszközökkel lehetetlenítette el az egyházaknak egyébként az emberek javát szolgáló tevékenységét, és miként igyekezett megfélemlíteni mindazokat, akik hitük és az abból fakadó erkölcsi értékek mellett kiálltak. Személyes példája, a végsőkig való kitartása, a mártírság tudatos vállalása ugyanakkor valamennyiünket ösztönözhetett arra, meggyőződésünk mellett a végsőkig kitartsunk.

Dr. Soós Viktor Attila témaválasztása, tényszerű, tudományos igényű, de a vértanú pap személyes hitelességének bemutatásával átszőtt előadása így ismereteinkben és emberségünkben is gyarapított mindnyájunkat.

Reményi Lászlóné Somlai Judit