Copyright 2019 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola


HATÁRTALANUL!


 határtalanul logo

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Határtalanul! program keretében nyílt pályázatot hirdetett a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére.

A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő, 7. évfolyamon tanuló diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.

Tanulmányi kirándulás tervezete

Iskolánk a Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől egy erdélyi tanulmányi kirándulás megszervezésére.

A tanulmányi kirándulás mottója:

Erdélyi keresztény értékek nyomában

projekt száma: HAT-18-01-0313
A támogató: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A támogatás összege: 2 760 000 Ft vissza nem térítendő támogatás
A kiránduláson résztvevők száma: 46 diák (7. és 8. évfolyam) + 5 pedagógus

 

TERVEZETT IDŐPONTOK

1. Magyar Földrajzi Múzeum: 2019. március 04.

2. Magyarság Háza: 2019. március 22.

3. Határtalanul! előkészítő órák: 2019. március 18, 25.

4. Tanulmányi kirándulás: 2019. április 10-13.

5. Határtalanul! értékelő óra: 2019. április 29.

6. Fakultatívan vállalt bemutató óra: 2019. május 06.

8. Kiállítás: 2019. május 07-től

 

 

ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ

MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM

Március 4-én a 6-7. órában a Magyar Földrajzi Múzeumban jártunk a 7.b osztállyal valamint osztályfőnökeinkkel és Mariann nénivel. Itt Mácsai Anetta a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatóhelyettese tartott nekünk előkészítő órát.
Ebben az előadásban körülbelül másfél óra alatt 10 híres erdélyi természettusról, utazóról és tudományairól hallottunk. Nem kizárólag geográfusok munkásságát mutatták be, hanem megismerkedhetünk más tudományágak képviselőivel, geológusokkal, a növény- és állattan kutatóival, őslénytan tudósaival. Köztük Kőrösi Csoma Sándorról, Berzencey Lászlóról, Orbán Balázsról, Fenichel Sámuelről, Bíró Lajosról, Teleki Sámuelről, Nopcsa Ferencről, Sáska Lászlóról és a híres kettős Bartha Gyula-Csilkovszky Zoltán párosról. Fontos útvonalaikról, növényi- és állati fajok gyűjtéseiről, tanulmányaikról és életükről. A tárlat, melyet bejártunk – a hazánkat és az elszakított országrészeinket is magába foglaló természeti egység – Erdély híres szülötteivel, utazóival foglalkozó szakemberek munkásságát ismertette meg. A kiállításon sokuk híres tárgyait láthattuk és kereshettük meg. Azoknak a magyar tudósoknak állít emléket, akik a Kárpát-medence és a nagyvilág tudományos „felfedezéséhez” jelentősen hozzájárultak.
A program lezárásaként interaktív feladatokat kaptunk: feladatlapot töltöttünk ki az elhangzottak és a kiállítás alapján.

Reméljük még az utazás előtt hallhatunk érdekességeket Erdélyről és kultúrájáról!

Csoknyai Zsófia
7.aELŐKÉSZÍTŐ ÓRÁK

Iskolánk sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által hirdetett Határtalanul! programra. A pályázatunk témája: Erdélyi keresztény értékek nyomában. A Határtalanul! program célja, hogy tanulmányi kirándulás keretében meglátogatjuk a szomszédos országok magyarlakta területeit. Az erdélyi kirándulás 2019. április 10-13 között lesz megtartva. Az utazásra a 7. évfolyam tanulói mehetnek.
A kirándulást előtt, hogy minél többet megtudjunk Erdélyről és az ott élő magyarokról, 2019.03.18-án és 25-én, iskolánk tanárai előkészítő órákat tartottak a 7. évfolyam számára. Mindenkinek volt egy A4-es füzete ahová a fontosabb tudnivalókat jegyzetelte. A tanárok felkészültek voltak és interaktív táblán mutatták be előadásukat. Kunsági-Nehlich Zita történelem és ének szakos tanárnő által a Trianoni békeszerződést és következményeit mutatta be, beszélt a határon túli magyarok szörnyű helyzetéről, valamint határon túli magyarság történetét, jelenét, ismertette meg. Térképvázlat segítségével megkerestük az elcsatolt területeket, megnéztünk egy visszaemlékezést, amelyet egy korabeli diák mesélt el és Koltay: Velünk élő Trianon című filmjébe  is beletekintettünk.
Ezután Pálfi Marianna földrajz szakos tanárnő a Erdély felszínéről, domborzatáról, vizeiről, természeti kincseiről, éghajlatáról tartott előadást, majd bemutatta az utazás útvonalát is. Beszélt Erdély elnevezés szűkebb és tágabb értelmezéséről; területéről, közigazgatásáról, etnikai összetételéről is hallhattunk.
Utazás útvonala: Nagyvárad-Király-hágó-Kolozsvár-Magyarfenes-Nagyenyed-Gyulafehérvár-Csernakeresztúr-Vajdahunyad-Déva-Csernakeresztúr-Temesvár-Arad, melynek főbb nevezetességeit fogjuk megtekinteni.
Ruff Enikő és Weil Adrienn 7. évfolyam osztályfőnökei a toleráns és kooperatív viselkedés szabályairól készültek előadással. Itt érdekes és fontos illemszabályokat tanulhattunk meg. Megtudtuk, hogy a tolerancia latin eredetű szó, elsősorban türelmességet jelent mások viselkedésének, gondolkodásának, világnézetének, vallásának, etnikai vagy nemzeti hovatartozásának az elfogadása. Emberi kapcsolataink minősége sok mindenen múlik, leginkább a tolerancián. Ez egy tanulható viselkedési forma. A tolerancia egyik feltétele, hogy bele tudjuk képzelni magunkat a másik ember bőrébe, adott helyzetben. Ez tűnik a legkeményebb diónak, hiszen minden ember máshonnan jött, más lehetőségekkel, készségekkel, más dolgokat tart fontosnak, és másként intézi a dolgait, más pioritás szerint él.
A tolerancia három együtt érvényesülő kritériuma: a konfliktustűrő képesség, a jogegyenlőség elfogadása, az erőszak elutasítása.
A kooperatív szó is latin eredetű, együttműködőt jelent. A kooperálás: együttműködés, összedolgozás, támogatás, segítség, szövetkezés.

Sokat tanultunk és már nagyon várjuk a tanulmányi kirándulást!

Regenhart Bernadett
7.b