Copyright 2019 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

IMG 0004

„Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd reánk kegyesen, mennyből fényességedet, mennyből fényességedet…”

 

 

 

 

 

Szép ünnepre virradtunk Pünkösd napján. Spányi Antal megyéspüspök atya 32 gyermeket bérmált meg a 8. évfolyamból. A szentség vétele előtti héten Mojzer György atya tartott számukra három alkalommal lelkigyakorlatot, amelyben kifejezetten hozzájuk szólt, felhívva figyelmüket a szentség hatására életükben, és a Szentlélek ajándékainak segítő erejére. Az ünnepi szentmisére zsúfolásig megtelt a templom családtagokkal, rokonokkal, barátokkal és ismerősökkel. Püspök atya beszédében kiemelte, hogy a mai zűrzavaros, igaz értékeket semmibe vevő világunkban milyen fontos feladat vár a most,- és korábban megbérmáltakra. Bátor és hűséges tanúságtevőkre van szükség, ehhez kapták meg a bérmálás szentségének kegyelmeit ugyanúgy, mint egykor az első Pünkösd ünnepén az apostolok.

„Szentlélek Isten szállj le ránk, elmét derítő tiszta Láng, öntsd lelkeinkbe melyeket, megszenteltél kegyelmedet…”

 

                   Dornbach Katalin