Copyright 2018 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Április 11-én, Nagykedden tartottuk iskolánkban a nagyböjti lelki napot. Ennek a lelki napnak fő célja, hogy a gyerekek, és a nevelők is ráhangolódjanak és felkészüljenek a Szent Három Nap, és a közelgő Húsvét ünnepére. Az osztályok évfolyamonként először elmélkedésen vettek részt, melyet lelkiismeretvizsgálat követett, hogy a gyermekek kellően felkészülve végezhessék el szentgyónásukat. Lelki napunk közös szentmisével fejeződött be.

„1Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg? 2Úgy nőtt fel előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes [hiszen láttuk], a külsejére nézve nem volt vonzó. 3Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés; olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. 4Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. 5Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást." Iz 53