Copyright 2019 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

nagybojtAz előző évekhez hasonlóan, ebben a tanévben is Nagykedden tartottuk meg hagyományos nagyböjti lelki napunkat.

 

 

Az osztályok évfolyamonként elmélkedésen vettek részt, ahol a gyerekeknek atyák és hitoktatók segítettek ráhangolódni a közelgő ünnepre. A két negyedik osztály és a felső tagozatosok a lelkiismeretvizsgálat után a bűnbocsánat szentségében tisztulhattak meg. A szentmisét Ugrits Tamás atya és Ferenc atya közösen mutatta be. Tamás atya beszédében kiemelte, hogy Jézus keresztjére tekintve gondoljunk arra, hogy Ő mennyire szeret minket, szeretetből és önként vállalta minden emberért a kereszthalált. Nagyon fontos ezért arra figyelnünk, hogyan viselkedünk egymással, mennyire hatja át mindennapi életünket és cselekedeteinket a mások iránti szeretet. Számunkra a szünet nem csupán tavaszi szünet, hanem igazi húsvéti készület is, a Nagyhét gyönyörű, lélekemelő szertartásain való részvétel pedig még inkább felkészít minket a feltámadt Jézussal való találkozásra. A szentmise végén Ferenc atya köszönetet mondott Tamás atyának azért, hogy számos teendője mellett mindig szívesen jön el hozzánk, ezzel is segítve a nagy egyházi ünnepeinkre való lelki ráhangolódást. A gyerekek dicséretet kaptak a szép éneklésért és a kimondottan fegyelmezett, aktív részvételért.

„Jézus világ Megváltója, üdvözlégy élet adója, megfeszített Isten fia, szent kereszted szívem hívja. Jézus add, hogy hozzád térjek, veled haljak veled éljek.”

Dornbach Katalin