Copyright 2017 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Védőszent, patrónus, patróna: szent, akit egy nép, egyházmegye, lakóhely, égi oltalmazónak választ.

Iskolánkban minden osztály egy-egy szent vagy boldog nevét viseli, ebben is kifejezésre jut, hogy fontosnak tartjuk életük, emberi példájuk megismerését és elkötelezett helytállásuk követését.
Az alábbiakban olvashatók azon szentek életrajzai, akiket egy-egy osztály védőszetjéül választott

 

1.a  Árpád- házi Szent Erzsébet

1.b  Szent Balázs

2.a  Assisi Szent Ferenc

2.b  Szent Miklós

2.c  Néri Szent Fülöp

3.a  Szent Angéla

3.b  Szent Gellért

4.a  Bosco Szent János  (Don Bosco)

4.b  Szent Márton

5.a  Szent Kalkuttai Teréz anya

5.b  Szent Kristóf

6.a  Szent II. János Pál pápa

6.b Szent Rita

7.a  Szent Rita

7.b  Szent Benedek

8.a  Boldog Batthyány-Strattmann László

8.b  Árpád-házi Szent Margit

2017. október 04-én volt osztályunk védőszentjének, Assisi-Szent Ferencnek az ünnepe, amelyet szentmise keretében ünnepeltünk. A gyerekek előadtak a szent életéből egy részletet, amelyben megismertük egyszerű életét, gondolkodását, viszonyát a szegénységhez és az Istenhez való ragaszkodását. Példaképül állíthatjuk magunk elé önzetlenségét, hiszen lemondott a fényűző életről, vagyonát szétosztotta a szegények között és az egész életét Istennek szentelte. Rájött, hogy nem a földi létben kell keresni a boldogságot, hanem Isten útmutatását követve érhetjük el azt. Ha teljes erőnkkel, életünkkel Istent szolgáljuk, mindent felülmúló jutalmat kapunk Tőle, ami nem mérhető semmilyen földi kincshez.

Assisi-Szent Ferenc a csendet kereste, hogy imáiban elmélyülten tudjon találkozni Istennel. Az evangéliumhoz való közelsége rendíthetetlen erővel töltötte el, öröme újra meg újra dalban tört ki, és átragadt a környezetére is. Követőinek ezt mondta:

„Testvérek! Mi egyéb vagyunk mi, mint Isten dalnokai és muzsikusai, akik lelki örömmel akarják megtölteni a szíveket!”

A szentmisén a gyerekek szülei is részt vettek, együtt énekeltük lelkesen

Assisi-Szent Ferenc imáját:

„Tégy engem békéd követévé, hol gyűlölet van, legyek szeretet!

A harc helyébe hadd vigyem a békét, és az egységet a szakadás helyett!

Ó, add Uram, hogy vigaszt vigyek másnak,

ne csak nekem kelljen vigasz és remény!

Legyek megértő, ne mindig csak megértett,

ahogy Jézus, úgy szerethessek én!”

 

                     Pozsonyi Béláné

                    2.a osztályfőnöke