Copyright 2020 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

DSCF1568
2018. október 8-án a reggeli órákban buszra szállt a Marianum apraja-nagyja, hogy iskolánk neve napján felidézzük Szent István, első és kereszténnyé lett királyunk alakját, ahogy Boldogságos Szűzanyánknak felajánlotta koronánkat, nemzetünket, gyötrelmeinket és dicsőségünket, vagyis egész népünket fájdalmával és örömével együtt.

 

Máriának felajánlott nemzet vagyunk, Mária közbenjárását kértük és köszöntük meg Istennek az október 8-i zarándoklatunkon, Alsószentivánon. Érkezésünk után szabad programot kaptak az osztályok, évfolyamok, majd a helyiek bemutatták a templomukat: a Fatimai Szűz Mária szobrának másolata 1950 végén érkezett meg kalandos úton Portugáliából hazánkba, melyet Alsószentivánon december 30-án Shvoy Lajos székesfehérvári megyés püspök áldott meg. A Szűzanya fatimai megjelenéséről 1951. május 13-án emlékeztek meg először ünnepélyesen a dél-mezőföldi településen. A falu azóta zarándokhely. Az alsószentiváni hívek közel hét évtizeden keresztül állhatatosan imádkoztak kegyhelyük méltó kialakításáért. Imáik a fatimai jelenések 100. évfordulójára nyertek meghallgatást. Spányi Antal megyés püspök szándéka szerint, a kormány támogatásával, 2017-ben megvalósul a kegyhely teljes felújítása és átalakítása.
A templom megtekintését követően 11 órakor Helter István alsószentiváni plébános atya és Ferenc atya közösen mutatattak be szentmisét. Ferenc atya beszédében elmondta, hogy Szent István király nemzetének jövőjét a Boldogságos Szent Szűz királynői, anyai oltalmára bízta. Éppen ezért szerencsésnek tarthatjuk magunkat, merthogy ezt az örökséget immár ezer esztendeje hordozzuk, és bármennyire voltak is a magyar népnek zivataros századai „Megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán.” (Vörösmarty Mihály: Szózat). A reménycsillag, a szebb napok fényének érkezését mutató csillag ma is ott van a mi egünkön, a Boldogságos Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya.
A szentmise után a falubeliek vendégül látták iskolánkat, ahol az egyházközség tagjai, az iskola szülői közössége és tanárai sütötte, saját készítésű finomságokkal leptek meg. Köszönet érte! Elsétáltunk Fatimai Boldogasszony Általános Iskolába is, ahol az Igazgató úr bemutatta az iskolát, a gyermekek pedig az iskola játszóterét próbálhatták ki.

Örömteli, vidám, jó hangulatú napot tölthettünk együtt.

"Könyörülj hazánkon és áldd meg nemzetünket, hogy Szent István koronájában és az ő erényeiben egyesüljünk valamennyien, kik tagjai vagyunk az általa alapított és a Te égi oltalmad alá helyezett Magyarországnak.”

(Dessewffy Sándor)

Pálfi Mariann