Copyright 2019 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Iskolánkban szakkörök palettáját évfolyamonkénti furulya szakkör is színesíti. Egy-egy évfolyamon (leginkább 2. osztálytól kezdve) arra törekszünk, hogy ne csak a zeneiskolai tanulmányokat folytató gyermekeknek legyen lehetősége megismerkedni a különféle hangszerekkel. Törekvéseink leginkább arra irányulnak, hogy minden zenére vágyó, hangszerek iránt érdeklődő kisdiákunk lehetőséget kapjon egy kis közös öröm-zenére. A furulyázással kevés idő alatt, minimális anyagi befektetéssel megszerezhetik a gyerekek a zenei alapműveltséget és a muzsikálás örömét.

Furulyázni már 8-9 éves korban elkezdhetnek a gyermekek, így megfelelő előképzést kaphatnak a későbbi tanulmányokhoz (pl. a zongora, vagy zenekari  fúvós hangszereken való tanulmányokhoz) – ugyanakkor kiegészítő hangszerként is sokan örömmel választják.

A tanulók az általános iskolában tanult egyházi énekeket, népdalokat, gyermekdalokat, ill., más népek dalait szólaltatják meg egy, ill. több szólamban.

A tanulók aktívan részt vesznek az osztály- és iskolai ünnepélyeken, megemlékezéseken. Remek lehetőség kínálkozik ezáltal a közös zenélésre, szereplésre, baráti együttlétre.

A furulyatanítás általános céljai, feladatai:
– a helyes légzés kialakítása,
– a kifejező furulyahang elsajátíttatása,
– a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása,
– a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele,
– a biztonságos hangszerkezelés kialakítása,
– a belső hallás fejlesztése,
– a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása,
– rendszerezett zenei ismeretek átadása Kodály Zoltán elveire építve,

– a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseinek, valamint a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartásának tudatosítása.

Mindeközben fejlődik a tanulók:
– hangszeres technikája,
– improvizációs tevékenysége,
– lapról játszási készsége,
– zenei memóriája és nem utolsó sorban a kreativitása.

Szükséges felszerelés: Barokk vagy Germán típusú szoprán furulya (tanító függő – 1-1 helyen más a fogása – Aulos és Yamaha furulyák), hangjegy füzet, írószer.

 Tóbiásné Gyimesi Anita