Tantestületünk nagy része augusztus 25-én Bodajkra indult, hogy a Szűzanya segítségét és közbenjárását kérje az Úrtól az előttünk álló tanévre, munkánkra, közösségünkre és családjainkra.

A szálláshely elfoglalása után szentmisén vettünk részt, melyet Spányi Antal megyéspüspök atya tartott Tamás atyával, Ferenc atyával és László atyával együtt. Püspök atya beszédében kiemelte, hogy munkánkat nyitott szívvel, alázattal és a ránk bízottak iránti szeretettel és felelősséggel végezzük. Bármennyire is nehéz ez a mai, új kihívásokkal teli világban, de örömünk csak akkor lesz a hivatásunkban, ha azt egész bensőnkből, bátran ráhagyatkozva Istenre végezzük mindennap.

Az ízletes vacsora elfogyasztása után következett a csapatépítés. Ferenc atya három út lehetőségét vázolta fel: mit tehetünk közösségünkért, a közösségben megélt hitért, illetve személyes belső hitbéli fejlődésünkért. Csoportokba rendeződve egy kis időutazásra indultunk iskolánk életével kapcsolatos kérdések által. Jókat derültünk a válaszokon, miközben bezsebelhettük a jutalompontokat.

Ezután egy komolyabb megmérettetésen vettünk részt, amikor Kalazanci Szent József áldozópapnak, a piarista rend alapítójának írásaiból olvastunk részleteket, és ezeket a gondolatokat próbáltuk aktualizálni korunk oktatási helyzetére. Mindannyian egyetértettünk a következő kijelentéssel:

Csakhogy sok szeretet, mérhetetlen türelem és mindenekelőtt mélységes alázatosság szükséges azokban, akik vállalják ezt a nagy gondosságot kívánó munkát.

Másnap reggel Ferenc atya szentmiséjével indítottuk a napot. Beszédében a múló idő és a kegyelmi idő közti különbségre világított rá: ne csak sodródjunk életünk eseményeivel, hanem a múló időt töltsük meg a kegyelem által nyert pillanatokkal, álljunk meg, éljük meg és építsük be az ebből származó ajándékokat a mindennapi életünkbe.

A szép gondolatok után megtekinthettük a csodálatosan felújított templomot és kegyhelyet. A lelki töltekezés után komoly fizikai kihívás várt ránk. Gyalogosan indultunk Mórra. Útközben lehetőséget kaptunk, hogy egyénileg és párban is végiggondoljuk azt, hogyan készüljünk fel az előttünk álló tanév kihívásaira. Móron a Bozóky Pincészetben finom borkóstoló mellett pihenhettük ki a gyaloglás fáradalmait. Egy kisebb létszámú, de nagyon elszánt csapat gyalogosan indult vissza Bodajkra, a többiek buszra szálltak. A jól megérdemelt vacsora után folytattuk az előző este megkezdett beszélgetésünket. Ezúttal a munkánk hatékonyságát növelő gondolatok cseréltek gazdát. Egy váratlan, de annál szebb esemény koronázta meg napunkat, amikor a közelben színpompás tűzijáték fényesítette be az eget.

A szombat reggeli szentmisében Ferenc atya zárógondolataiban személyes hitünkre helyezte a hangsúlyt, annak tanúságtevő megélésére buzdított. Fáradtan, de a közösség által megerősödve tértünk haza családjainkhoz.

Köszönet a szervezőknek, a résztvevőknek és mindenkinek, akik hozzájárultak ennek a három napnak a megvalósulásához.

Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária, járj közben értünk Szent Fiadnál!

a zarándokcsoport tagjai