Szeptember 1-én ünnepi tanévnyitó szentmisére gyűltünk össze iskolánk tornacsarnokában, hogy Isten áldását, kegyelmét és Égi Édesanyánk közbenjárását kérjük az előttünk álló évre. A szentmise elején Ferenc atya köszöntötte a gyerekeket, különösen is a legkisebbeket, a gimnáziumba érkezett új tanulókat, valamint a nevelőket. Papp László atya, aki a szentbeszédet mondta, kiemelte, hogy milyen fontos életünkben megtalálni az örömöt, amit a mindennapi életben, munkánk során fedezhetünk fel. Legyünk hálásak mindenért, főként szüleinknek, bánjunk mindenkivel szeretettel és tisztelettel és tudjunk alázatosak is lenni. A szentmise végén Ferenc atya ünnepélyesen megáldotta iskolánk új zászlóját.

Szeptember 2-án Székesfehérvárra utaztunk osztályonként 2 tanulóval és osztályfőnökeikkel, hogy részt vegyünk az egyházmegye közös ünnepi tanévnyitóján. A székesfehérvári egyházmegye oktatási intézményeiben már több mint 5000 diák tanul. Spányi Antal püspök atya beszédében kiemelte, hogy komoly próbatétel és feladat vár ránk minden tanévben. Ő is fontosnak tartja az örömöt, tudjunk örülni a találkozásainknak, lehetőségeinknek, kihívásoknak. Az öröm mellett szükség van a lelkes kitartásra, különösen akkor, ha kudarcok vagy próbatételek nehezítik az életünket. Amit elkezdtünk, azt fejezzük be jól, úgy, ahogy Isten várja tőlünk. Ehhez Tőle kapjuk a kegyelmet, ami az emberi akaratra épül, és ez a kegyelem hatja át és erősíti törekvéseinket, szándékainkat, kitartásunkat. A szentmise után püspök atya személyesen is köszöntötte az iskolák képviseletében megjelent diákokat és nevelőket.

„Legyen áldás az éven, amit ma kezdesz el

legyen veled az Isten, kérjük kísérjen el.

Kérjük oltalmazzon meg és adjon néked erőt.

Tanévben vezessen, formáljon, szeressen,

legyen a te őriződ”

Dornbach Katalin hitoktató