Pünkösd vasárnapján Spányi Antal megyéspüspök atya iskolánk nyolcadik évfolyamából 36 gyermeket bérmált meg.

A Bérmálás hetében Mojzer György atya tartott három estés lelkigyakorlatos szentmisét, amelyben többször is személyes élettörténeteket osztott meg velünk. A bérmálkozók, bérmaszülők és családtagok is elvégezték a szentgyónásukat, egy fiú pedig a keresztség szentségében is részesült, és először járult az Eukarisztia vételéhez.

A Bérmálás napján csodaszép idő, és gyönyörűen feldíszített templom várta az ünneplőket. Ünnepi beszédében püspök atya a fiatalokhoz szólva kiemelte, hogy számukra egyetlen út, a krisztusi út a járható. A tanítványok életét adta eléjük példának, hogy só és kovász legyenek, szítsák fel magunkban a Szentlélek tüzét, hogy hiteles és tanúságtévő keresztényekként éljenek. A szentmisén több fiatal és felnőtt bérmálkozó személyes tanúságtételét is meghallgathattuk.

„Szállj szívünkbe nagy Isten, Lélek-adó Lélek! Úgy lépjünk az oltárhoz, a szívünkben véled.

Úgy szálljon fel énekünk áldozati füstje, ahhoz, aki vígaszul a Szentlelket küldte.”