Február 22-én, Hamvazószerdával megkezdődött a Nagyböjt. A második órában az alsósok, a harmadikban pedig a felső tagozatosok és a gimnazisták részesültek a hamvazkodás szentelményében. Szép és bensőséges szertartás keretében, az előző év Virágvasárnapján megszentelt és elégetett barka hamujával Ferenc atya kis keresztet rajzolt a homlokunkra, emlékeztetve bennünket arra, hogy porból lettünk és porrá válunk, földi életünk mulandó. Igyekezzünk felhasználni a nagyböjti időszakot a bűnbánat buzgó gyakorlására, a lemondásra, jócselekedetek végzésére. Tudjunk elcsendesedni, igyekezzünk jobbá válni, forduljunk szeretettel és nyitott szívvel mások felé. A zenei szolgálatot most is iskolánk kis zenekara és énekkara végezte, felemelővé téve a szertartást, köszönet érte nekik.

 Nagyböjti imádság

„Urunk Jézus Krisztus! Föltámadásod ünnepéig a nagyböjti időszakban élünk. Arra szólít minket ez az idő, hogy megtérjünk és megújuljunk keresztény életünkben, hogy többet imádkozzunk és odaadóbban gyakoroljuk a testvéri szeretet nagyszerű tetteit. Ezért kérünk Téged, segíts minket, hogy minden, amit teszünk, Veled kezdődjék el és Veled végződjék. Erősíts minket jó szándékunkban, hogy a nagyböjti gyakorlatok által minden nap egyre jobbak legyünk. Amen.”

Theodor Burzer