Immár hagyományosan, Nagykedden tartottuk iskolánkban a nagyböjti lelki napot. A gyerekek évfolyamonként kaptak a vendég atyáktól és a hitoktatóktól ráhangolódást a közelgő ünnepre. A nagyobbak a lelkiismeretvizsgálat után elvégezhették a szentgyónásukat, hogy méltóképpen, tiszta szívvel várják Húsvét ünnepét.

A szentmise elején Ferenc atya kiemelte, hogy mi nem a tavaszi szünetet várjuk, hanem a Nagyhéttel, annak eseményeivel, és a húsvéti szünettel Megváltásunk ünnepére készülünk. A szentmise homíliáját László atya tartotta. Beszédében az igazság keresését és hűséges megvallását helyezte középpontba. Bármennyire nehéz is a mai világban az igazság kimondása, bátran vállalnunk kell ezt, kitartva, állhatatosan, példát mutatva mások számára is. A szentmisét iskolánk zenekara és énekesei tették ismét felemelővé, köszönet érte nekik.

„Jézus tettei és szavai ékesen bizonyítják, hogy a bűnt mindenkor el kell utasítanunk, viszont a bűnöst szeretnünk kell.” 

Pilinszky János

Dornbach Katalin hitoktató