Május 11-én, szombat délután, ünnepi szentmisére gyűltünk össze az érdi Szent Mihály templomba, hogy együtt imádkozzunk Bogner Mária Margit vizitációs nővér mielőbbi boldoggá avatásáért. Iskolánkat nevelők és gyerekek egy csoportja képviselte. A szentmisét Spányi Antal megyéspüspök atya mutatta be a zsúfolásig megtelt templomban. Püspök atya beszédében felidézte Margit nővér életét, kiemelve azokat az erényeket, értékeket, melyeket rövid élete során hősiesen gyakorolt, példát mutatva a mai kor emberének is. Türelemmel, alázattal viselte a szenvedést, mindig, feltétel nélkül bízva az isteni Gondviselésben. Folyamatosan Isten jelenlétében élt, egyedül a Mindenható akaratát keresve. Zokszó nélkül fogadta a megpróbáltatásokat és betegségeket, állhatatos kitartása különösen is követendő számunkra. A szentmise után Margit nővér sírjához vonultunk, hogy együtt fohászkodjunk mielőbbi boldoggá avatásáért, és egyben kérjük égi közbenjárását.

„Add, hogy Egyházunk imájára megújuljon erkölcseiben a magyar társadalom. Segíts megértenünk nemzetünk szentjeinek életpéldáját. Add, hogy Kaszap Istvánt, a magyar fiatalok példaképét, és a mindig Isten jelenlétében élő Bogner Mária Margitot mielőbb közöttük tisztelhessük.”