Intézményi tanfelügyelet intézkedési

terve (gimnázium) 2023

Intézményi tanfelügyelet intézkedési

terve (általános iskola) 2023

Intézkedési terv intézményi

tanfelügyeleti látogatás után

A magyar gyermekvédelmi rendszer

működése az online környezetben történő

gyermekveszélyeztetés tükrében