Iskolaegészségügy

Iskolaorvos: Dr. Söjtöry Hajnalka

 

Védőnő: Foki Melinda
Telefon: +36-30/480-1396
Email: iskolavedonomelinda@gmail.com
kedd: 8:30-15:00
minden páros hét szerda: 8:30-15:00

 

Iskolai szociális segítő: Horváth Evelin
Email: horvath.evelin@szocgond.hu
Telefon: +36-20/287-7481 
Személyesen az iskolában: hétfőnként 12:00-16:00 
Fogadóóra az iskolában (13-as orvosi szoba): hétfőnként 14:00-15:00

Iskolapszichológus

Iskolapszichológus: Schnaider Orsolya

E-mail: schnaider.orsolya@erdmarianum.hu

Konzultációs lehetőség: email-en vagy telefonos egyeztetést követően csütörtökön 10-17 és pénteken 9-13 óráig.

2021 szeptemberétől az intézményben iskolapszichológus működik. Munkájának alapvető célja az iskola nevelő-oktató tevékenységének segítése, a diákok személyiségfejlődésének támogatása. Ennek érdekében a szülők, pedagógusok és diákok számára konzultációs lehetőséget biztosít.

Ezek során érintett témák lehetnek:

  • beilleszkedési, tanulási nehézségek,
  • iskolában tapasztalható kiközösítés, csúfolás,
  • tanulmányi eredmény hirtelen romlása,
  • magatartás, viselkedés megváltozása,
  • levertség, szorongások, idegesség,
  • megküzdési stratégiák, önismeret,
  • pályaválasztás, stb.

Az egyéni konzultáció lehet akár egyszeri vagy hosszabb távú, de maximum 8-10 találkozás a probléma mélységétől függően. A konzultáció nem jelent pszichoterápiát sem a gyerek, sem a család vonatkozásában, arra a pedagógiai szakszolgálatnál van mód előjegyzés alapján. Amennyiben az iskolapszichológus úgy látja, hogy az adott helyzet meghaladja a kompetenciáit, segíthet a megfelelő szakember megtalálásában.

Titoktartási kötelezettség:
A pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe (SZEK) alapján a kliens által elmondott információkat bizalmasan kezeli, nem adja tovább harmadik félnek,

Kivétel ez alól:

  • ha maga a személy hozzájárul az információk továbbításához,
  • valamint a gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatban kerül a tudomására bármilyen információ – pl. bántalmazás, öngyilkossági szándék, bűncselekmény esetén jelzési kötelezettsége van.