Partnerintézményeink

Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gödöllői Campus

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campus

Testvériskolai kapcsolat

A szatmári Hám János Római Katolikus Teológiai Liceum és az érdi Marianum iskola 2004 őszén ismerkedett meg. Első alkalommal Érden találkoztunk, akkor Ádámkó István igazgató úr, és még három nevelő érkezett a Marianumba. Már az első találkozás alkalmával kiderült, hogy mivel mindkét iskola azonos keresztény értékrendet vall, és nem csupán ismereteket nyújt, hanem értékeket is közvetít, ezért gyümölcsöző kapcsolat elé nézünk.

Iskoláink akkori igazgatói, Szalma István (Marianum Általános Iskola) és Ádámkó István Csaba (Hám János Iskola) 2005 októberében együttműködési megállapodást kötöttek. Ennek értelmében az általuk vezetett iskolák nevelőtestületeinek támogatásával szorosan együttműködnek a következő területeken: az anyaország és a határon túli magyarok lakta területek történelmi, kulturális értékeinek bemutatása, közös részvétellel a különböző rendezvényeken és programokon, közös pályázatok, tantárgyi és sportversenyek, kulturális programok, cserelátogatások, szakmai tapasztalatcserék.

A Marianum iskolában bekövetkezett vezetőváltás után tovább épült és fejlődött a két iskola közötti kapcsolat. Fontosnak tartjuk, hogy az általános iskolai évek alatt megalapozzuk a tanulók széleskörű műveltségét, keresztény világszemléletét, elősegítsük értelmi és erkölcsi eligazodásukat az őket körülvevő világban. A diákokat arra neveljük, hogy vegyék észre, értékeljék és gyakorolják a jó (erkölcsös) cselekedetet, valamint időben ismerjék fel, kerüljék el illetve segítsék megelőzni a rosszat.

Az iskola pedagógiai programjában mindezt a következő képen fogalmaztuk meg:

A hazaszeretet, a nemzeti azonosságtudat kialakítását és fejlesztését elősegíti, hogy a kisiskolások különösen nyitottak és fogékonyak. Az iskolának minden lehetőséget fel kell használnia ahhoz, hogy a haza fogalmát megtöltse tartalommal, gondoskodjon a nemzeti kultúra átörökítéséről és ösztönzést adjon a nemzeti hagyományok ápolására.
A tanulókkal meg kell ismertetni népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk meghatározó értékeit, a kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, a magyar szentek és boldogok, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét, munkásságát, hazánk földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi életét. El kell sajátítaniuk azokat a közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Meg kell alapozni tanulóinkban a nemzettudatot, el kell mélyíteni a nemzeti önismeretet.

Iskoláink diákjai és tanárai azóta is évente két alkalommal találkoznak, hogy a közös kirándulások, sportversenyek, vetélkedők, beszélgetések, elmélkedések és szentmisék alkalmával szembesüljenek a hit közösségformáló erejével. Rendszeresen, tavasszal az érdiek látogatnak el Szatmárra. Nagyon színes és változatos programokban volt eddig részünk. Felejthetetlen lelki feltöltődést nyújtottak barangolásaink a szatmári Püspöki Palotában, találkozásaink Ft. Schönberger Jenő püspök úrral, közös imáink a püspöki kápolnában. Emlékezetesek maradtak a családias hangulatú szentmisék a Szent Alajos Konviktus kis kápolnájában, vagy a Hám János napok rendezvényei; 2005-ben Bőjte Csaba atya szentbeszéde. Nagybányán mindannyiunk számára megindító napot töltöttünk a Szent Ferenc lelkipásztori központban cigány-pasztorációval foglalkozó nővéreknél.

Iskoláink diákjai mindig szívesen vesznek részt a közös sportprogramokon. Összemérhetik tudásukat és erejüket fociban, kosárlabdában, kézilabdában. Fergeteges focimeccseken szurkolhattunk a gyerekeknek, akik később elmondhatták, hogy már külföldön is bizonyíthattak.

Megilletődve tekintik meg diákjaink a magyar irodalomból és történelemből ismert helyszíneket: Erdődöt, Koltót, Nagybányát, Nagykárolyt, Nagyváradot, Zilahot és Kolozsvárt. Nagy figyelemmel hallgatták a történelmi visszatekintést a kaplonyi monostor-templom kriptájának díszes szarkofágai között, ahol a Károlyi grófok nyugszanak.
Izgalmas program volt a Mogosa-i kirándulás, a libegőzés a Gutin hegység hófödte vonulatai között, ahol rögtönzött földrajzórát tartottunk a gyerekeknek.

 

Kicsit szabadabb, kötetlenebb programot jelentett az a néhány nap, amit Erdődhegyen, a Helga Winter Közösségi Házban töltöttünk. A gyerekek élvezettel vették birtokba a ház közösségi termeit és a sportpályát.

A Marianum Iskola nevelési programjában nagyon fontos pillérnek tekintjük, hogy „tanulóinkat megismertessük nemzeti és egyházi kultúránk- és történelmünk fontos eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és gazdag hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet”.

Ősszel, október környékén rendszeresen mi látjuk vendégül a Hám János Iskola diákjait és tanárait. A tavaszi látogatás után, mindkét iskola gyerekei izgatottan várják az újabb találkozást. A szatmári színvonalas programok után mi is igyekszünk élménydús, hasznos időtöltést biztosítani az erdélyi diákok számára. Célunk, hogy közelebb vigyük hozzájuk az anyaország kulturális, történelmi nevezetességeit, megmutatva nekik olyan helyeket, ahová a családjaikkal nemigen jutnak el.

Néhány alkalommal közösen vettünk részt egész iskolánkat érintő őszi zarándoklatunkon, Bodajkon, Ercsiben, Máriaremetén. Más alkalommal ellátogattunk Székesfehérvárra, ahol megnéztük a város történelmi nevezetességeit, a Püspöki Palotát, a Levéltárat, az Egyházmegyei Múzeum kiállításait. Ellátogattunk olyan híres városokba, mint Esztergom, Győr, Pécs, Szeged, boboztuk Visegrádon, sétáltunk Szentendre hangulatos utcácskáin. Rendhagyó történelem, illetve hittan órán vettünk részt a Tihanyi Bencés Apátságban, illetve a Pannonhalmi Bencés Főapátságban. Minden alkalommal igyekszünk budapesti városnézést is beiktatni; jártunk együtt a Budai Várban, a Hadtörténeti Múzeumban, a Bazilikában és a Parlamentben. Voltunk fizika órán a Csodák Palotájában, és gyönyörködtünk a Szemlőhegyi barlang természeti csodáiban. De jártunk Máriagyüdön és Villányban is.

A tanárokkal sok éve figyeljük, hogyan szövődnek újabb és újabb barátságok a két iskola diákjai között, ez pedig egybecseng azzal az elvárással, hogy szeretetteljes, őszinte emberi kapcsolatok kialakítására törekedjünk. Nagy örömünkre, igen tartós, aktív, baráti kapcsolatok alakulnak ki iskoláink, a gyerekek és a kollegák között, és bízunk benne, hogy ez a jövőben tovább fejlődik majd.

Iskolánk kiemelt és nehéz feladata a katolikus keresztény értékrend és emberkép hiteles és személyesen ható megfogalmazása, átadása. A tanulóinkat és családjaikat körülvevő társadalmi és információs (TV, rádiók, Internet stb.) környezet, és gyakran a kortárs csoportok negatív példája is alapvetően gyengítik a katolikus-keresztény nevelési célkitűzéseink hatóerejét. Kisközösségek és kortársi csoportok megfelelő kialakítása és szakszerű vezetése minden nevelő fontos feladata.

A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs: szeretni Istent, szeretni embertársaimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, fogékony lesz a szentre, igazra, jóra és a szépre.

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjúkorig hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind az érdeklődésben, mind emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek, fogékonyak. A nevelőkhöz való viszony is sokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson, elutasításon át az egyenrangú baráti kapcsolatig. A nevelés módszereinek és eszközeinek is a személyiség állapotával, fejlettségével kell összhangban lenniük, csak a célok és a bizalom légköre állandó.

Az iskola olyan, mint egy édesanya, aki nevelgeti gyermekeit, egy ideig elkíséri őket szellemi fejlődésük útján. A keresztény szemléletű oktatás nagyobb figyelmet követel a nevelőktől, mert a puszta tananyagon túl egy emberibb és keresztényi magatartásra kívánja elsegíteni a gyerekeket.