Szent Imre alapítvány

A Szent Imre Alapítvány 1990-ben jött létre, alapvető célja a Marianum Általános Iskola újraindításának támogatása volt.

Az alapítvány céljai az alapító okirat szerint:

  • Az iskola épületének (2030 Érd, Alsó u. 21.) rendbehozatala.
  • Más oktatási intézményekbe járó tanulókkal való foglalkozás támogatása
  • Az iskola felszerelésének biztosítása, fejlesztése
  • Az iskola programjaihoz való segítség: ünnepségek, kirándulások, versenyek
  • Hátrányos helyzetű tanulók támogatása
  • Tehetséges tanulók támogatása
  • Nemzetiségi programok szervezése, támogatása
  • Marianumos közösségi élet szervezése, támogatása
  • Szabadidős és sporttevékenységek támogatása
  • Hitéleti nevelést szolgáló programok támogatása

A kuratórium:

A három főből álló kuratórium az alapítvány legfőbb döntéshozó szerve, amely kezeli az alapítványi vagyont és képviseli az alapítványt. A kuratórium elnöke a Marianum Iskola mindenkori igazgatója, tagjai az alapítók által felkért és kinevezett két személy.

 

Az alapítvány folyamatosan évi 10-15 millió forinttal támogatja a Marianum iskola működését, köszönhetően a szülők rendszeres adományainak.

Az alapítvány bankszámlaszáma és adószáma:

Az alapítvány bankszámláját az CIB Bank Rt. Érdi Fiókja (2030 Érd, Budai út 22.) vezeti, számlaszám: 10700574-71661863-51100005.

Az alapítvány adószáma: 19174019-1-13