Tanáraink

Takácsné Tóth Noémi igazgató, matematika igazgato@marianum.hu
Hajdu Ferenc püspöki biztos, hittan hajdu.ferenc@marianum.hu
Tóbiásné Gyimesi Anita igazgatóhelyettes tobiasne.anita@marianum.hu
Szabó István igazgatóhelyettes, osztályfőnök: 8.c osztály, földrajz, testnevelés szabo.istvan@marianum.hu
Auer Tamás osztályfőnök: 12.a osztály, fizika, matematika auer.tamas@marianum.hu
Baráth Lilla osztályfőnök: 3.b osztály, fejlesztő pedagógus bretusne.lilla@marianum.hu
Barota Margit osztályfőnök: 1.b osztály barota.margit@marianum.hu
Beleznai Ildikó osztályfőnök: 1.a beleznai.ildiko@marianum.hu
Bihi Zsuzsanna napközis nevelő bihi.zsuzsanna@marianum.hu
Bognár Edit osztályfőnök: 11.a osztály, német nyelv bognar.edit@marianum.hu
Czirják Orsolya Luca testnevelő czirjak.orsolya99@gmail.com

 

Csonkáné Kiss Mónika német nemzetiségi tanító kiss.monika@marianum.hu
Dávid Csilla magyar nyelv és irodalom David.Csilla@marianum.hu
Dornbach Katalin hitoktató dornbach.katalin@marianum.hu
Farkas Zsófia osztályfőnök: 7.a osztály, német nyelv farkas.zsofia@marianum.hu
Feczkó Andrásné osztályfőnök: 8.a osztály, matematika, digitális kultúra feczko.andrasne@marianum.hu
Fraknói Emese napközis nevelő Fraknoi.Emese@marianum.hu
Fülöp-Pusztai P. Miklós osztályfőnök: 4.b osztály fulop-pusztai.miklos@marianum.hu
Gaálné Juhász Anikó napközis nevelő Gaalne.Juhasz.Aniko@marianum.hu
Gyimesi László digitális kultúra gyimesi.laszlo@marianum.hu
György-Jancsik Nóra könyvtáros Gyorgy-Jancsik.Nora@marianum.hu

 

Harkai Istvánné napközis nevelő harkai.eszter@marianum.hu
Kissné Katona Ágnes testnevelő katona.agnes@marianum.hu
Kossuth-Kyparissi Vassiliki testnevelő

kyparissi.vassiliki@marianum.hu

Kovács Ildikó napközis nevelő

Kovacs.Ildiko@marianum.hu

Kőhalmi Orsolya német nyelv kohalmi.orsolya@marianum.hu
Krasznai Brigitta osztályfőnök: 6.a osztály, természetismeret, biológia, földrajz krasznai.brigitta@marianum.hu
Kuluncsics Réka magyar nyelv, történelem Kuluncsics.Reka@marianum.hu
Kunsági-Nehlich Zita osztályfőnök: 5.a osztály, történelem, ének kunsagi-nehlich.zita@marianum.hu
Kühstahler Rozália napközis nevelő Kuhstahler.Rozalia@marianum.hu
Muskovits Zoltánné osztályfőnök 7.b osztály, matematika, kémia muskovits.zoltanne@marianum.hu
Nádasyné Poszmik Judit német nyelv nadasyne.poszmik@marianum.hu
Nagy-Kanászné Jávori Mária angol nyelv javori.maria@marianum.hu

 

Némethné Annus Krisztina osztályfőnök: 3.a osztály nemethne.annus@marianum.hu
Páli-Fülöp Szidónia napközis nevelő fulop.szidonia@marianum.hu
Pintér Krisztina magyar nyelv, történelem pinter.krisztina@marianum.hu
Pozsonyi Mária osztályfőnök: 4.a osztály pozsonyi.belane@marianum.hu
Pusztai-Szép Hajnalka kémia, technika, természettudomány pusztai-szep.hajnalka@marianum.hu
Reményi Lászlóné Somlai Judit osztályfőnök: 10.a osztály, angol nyelv remenyi.judit@marianum.hu
Rimóczi Györgyi osztályfőnök: 6.b osztály, kémia, technika, mozgásfejlesztés rimoczi.gyorgyi@marianum.hu
Speri Krisztina német nyelv, hittan speri.krisztina@marianum.hu
Szabó Ildikó Edit vizuális kultúra szabo.ildi@gmail.com
Szabóné Puzsier Katalin osztályfőnök: 2.b osztály szabone.katalin@marianum.hu
Tóth Anna Sára osztályfőnök: 9.a, magyar nyelv, spanyol nyelv Toth.Anna.Sara@marianum.hu

 

Végh Eszter osztályfőnök: 5.b, matematika, biológia, fizika vegh.eszter@marianum.hu
Weil Adrienn osztályfőnök: 8.b osztály, angol nyelv, testnevelő weil.adrienn@marianum.hu
Zalai László testnevelés

zalailaci@gmail.com

Zsákai Dávid történelem zsakai.david@marianum.hu
Zsók Csilla osztályfőnök: 2.a osztály zsok.csilla@marianum.hu